Apollinaire Guillaume Versei

Galandféreg, ahol az ékezetes, Ascaris humán végső és közbenső fogadó

Árpád Mielőtt a nyugati civilizáció erkölcsi összeomlását készpénznek vennénk, érdemes Dominique Strauss-Kahn esetét egészében vizsgálni. Ugyanis pont az ellenkezőjét bizonyítja. Mivel van rá esély, hogy igen, D.

Nyomtatta: Planet Corp. Szolgáltató Kft.

A sertésszalag életciklusa és fejlődési fázisai

Szeged, Elszó Örömömre szolgál, hogy a rendezvény — az elz évek ahol az ékezetes hasonlóan — fokozott érdekldést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiai szakembereinek körében. A konferencia f célja továbbra is a nyelvés beszédtechnológia területén végzett legújabb, illetve folyamatban lev kutatási eredményeinek ismertetése és megvitatása, továbbá az esemény lehetséget biztosít különféle hallgatói projektek, illetve ipari alkalmazások bemutatására is.

Idén a konferenciafelhívásra szép számban beérkezett tudományos eladások közül a programbizottság ot fogadott el, így 32 eladás és 14 poszter- illetve laptopos bemutató gazdagítja a konferencia programját.

Nagy örömet jelent számomra az is, hogy az idei konferencián — külön szekció keretében — kiemelt figyelmet szentelünk a szemantikus keresés terén elért eredményeknek.

A projekt részleteirl több eladásból, poszterbl és laptopos bemutatóból is informálódhat az érdekld közönség.

MSZNY 2010 VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

Csirik János, a rendezbizottság elnöke Szeged, Információkinyerés Panaszlevelekszerkezeténekgépifelismerése Jones DBPediamagyarnyelvszövegekelemzéséhez Ferenc,TikkDomonkos Kulcsszókinyerésmagyarnyelvtudományospublikációkból Párhuzamoskorpuszok Statisztikaiéshibridmódszerekpárhuzamoskorpuszokfeldolgozására TóthKrisztina Párhuzamosigeiszerkezetekközvetlenkinyerésepárhuzamoskorpuszból Beszédtechnológia Környezetfüggetlenéssztochasztikusnyelvtanokösszehasonlításatöbbnyelv gépibeszédfelismerésifeladatban Morfológia,korpusz Ismeretlenkifejezésekésaszófajiegyértelmsítés Gépitanulás Szótáralapúnévelemfelismerésszóhatárainakjavításagépitanulásimódszerrel.

Poszterek,laptoposbemutatók Onlinemorfológiaielemzkésszóalakgenerátorokkisebburálinyelvekhez Információkinyerés Szeged, Bevezetés Kutatásunk célja egy olyan rendszer fejlesztése, amely egy adott intézmény ügyfélszolgálatára beérkezett panaszlevelek megbízható tartalmi kivonatolására képes, majd ennek továbbfejlesztéseképpen dialógus formájában képes segítségére lenni a panaszos ügyfeleknek.

Természetesen nem célunk az ügyfél—ügyintéző kapcsolatot pusztán ember—gép kommunikációra korlátozni, ennek ahol az ékezetes amúgy galandféreg kétséges, a cél az, hogy az ügyintézők dolgát segítendő a gép olyan mértékű segítséget nyújtson az ügyfélnek, amelyben még biztonsággal kompetensnek tekinthető. A hivatalos levelezésnek megvan a maga formátuma, vannak elvárások a szerkezetére, tartalmára, valamint a szókincsére vonatkozóan.

Ennek megfelelően a levélírók leveleikben nem kizárólag a megoldásra váró problémájukra szorítkoznak, a leveleket hétköznapi nyelvhasználat, a szakkifejezések rendszertelen és pontatlan használata, valamint zavaros megfogalmazás jellemzi. A zavaros megfogalmazás, valamint a többletinformációk a gép számára inkonzisztens információt jelentenek, amely jelentősen megnehezíti, ha nem ellehetetleníti a levelek megfelelő tartalmi kivonatolását.

A humán nyelvhasználó számára ez nem jelent problémát, ahol az ékezetes korábbi tapasztalataira hagyatkozva, valamint a diskurzuskontextus feldolgozásával képes megfelelő kontextust építeni az információk értelmezéséhez. Azt szeretnénk, ha a gép is képes lenne rendszerezni ezeket az inkonzisztens információkat azáltal, hogy kontextust, és egyúttal egyfajta interpretációt tudna rendelni hozzájuk.

  • A fiatalok elmondták, hogy fáradtak és szeretnének Ausztriában maradni.
  • Timár Györgynek ajánlom Az alapötlet Timár Györgyé.
  • A kisgyermekek Ascaris fertőzése mentális zavarokat és fizikai fejlődést okozhat.
  • MSZNY VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia | Manualzz
  • NEVETŐ KISLEXIKON
  • Egy féregtabletta személyenként

Ennek érdekében a panaszleveleket kisebb részekre, úgynevezett szerkezeti egységekre osztottuk, úgymint Bemutatkozás, Probléma, Lezárás stb. A szerkezeti egységek 5 Ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetemet Németh T. Enikőnek és Vámos Tibornak a tanulmányhoz fűzött értékes megjegyzéseikért és támogatásukért.

Much more than documents.

A korpuszért külön köszönet illeti galandféreg. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia a bennük előforduló nyelvi információk kontextusaként szolgálnak, a tartalmi kivonatolás pontosságát pedig azáltal növelik, hogy jelölik, hogy milyen típusú információt hol érdemes keresni a levelekben, például a levélírót azonosító adatokat a Bemutatkozásban stb.

Jelen tanulmányban azt szeretnénk bemutatni, hogy a gép számára milyen felszíni jellemzők állnak rendelkezésre, amelyek alapján a szerkezeti egységeket felismerheti. A tanulmány felépítése a következő. A Bevezetést követően a 2. A szakterminusok használata gyakran pontatlan, jelentése van, hogy eltér az adott szakterületen belül használatos jelentéstől. A levelek megfogalmazása zavaros, rendezetlen, és a levelek nagy hányadban tartalmaznak olyan információkat, amelyeknek a további érdemi ügyintézésben nincs galandféreg.

A levelek szerkezete sem egységes, sok esetben nem felel meg a hivatalos galandféreg szemben támasztott általános szerkezeti elvárásoknak. Ennek feltehetően a levélírók iskolázatlansága és alacsony társadalmi státusza az oka, bár erre vonatkozóan nem állnak adatok a rendelkezésre, mivel a korpuszt a kutatócsoport anonimizálva kapta. A problémát az 1. A korpusz tanulmányozása alapján az alábbi tizenegy szerkezeti egységet szükséges megkülönböztetni: 1.

Tudod, mennyi virág, hány tearózsa, mely Hajad díszíti, hány szerelmes rózsa kelyhe Pusztul nyaranta el? Szél támad, szárukat vadul tépi-cibálja. A rózsák szirma az utak sarába hull.

Ahol az ékezetes a levélíró azt fejezi ki valamilyen módon, hogy kinek szánja levelét, azaz kitől vár megoldást a problémájára, pl. Bemutatkozás: a levélíró ideális esetben megadja mindazokat az adatokat, amelyek a kizárólagos azonosításához szükségesek, pl. Alulírott [személynév]. Cél: a levélíró még a panasza ismertetése előtt röviden, néhány szóban, vagy egy mondatban kifejezi, hogy milyen területen galandféreg segítséget, pl. Tárgy: nyugdíjügy; 4. Probléma: a levélíró azt a problémáját részletezi, amelynek kapcsán megoldást vár az IM részéről; 5.

galandféreg, ahol az ékezetes milyen gyógynövényeket inni férgekkel

Javaslat: a Probléma alternatívája, erre abban az esetben találunk példát, ha a levélíró nem egy adott probléma megoldását várja a minisztériumtól, hanem ő maga tesz egy javaslatot valamivel kapcsolatban; 6 VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 6.

galandféreg, ahol az ékezetes aszcaris kezelése szoptatás alatt

Elismerés: a levélíró elismerését fejezi ki a levél címzettjének eddigi tevékenységével, eredményeivel kapcsolatban, pl. Engedje meg, hogy gratuláljak. Egyéb körülmények: a levélíró a problémájához szorosan nem, vagy egyáltalán nem kapcsolódó egyéb problémáját, életkörülményeit, egészségügyi állapotát stb.

Ascaris emberi szervezet

Elvárás: a levélíró azt fogalmazza meg, hogy milyen viselkedést, intézkedést vár el az ügyintéző részéről, pl. Kérem, hogy a fentiek alapján. Köszönet: a levélíró megköszöni az eddigi intézkedést, türelmet, illetve előre is megköszöni a további intézkedéseket, pl.

a strongyloidiasis elterjedt hatékony gyógyszer a máj férgek számára

Előre galandféreg köszönöm, hogy válaszlevelével megtisztel; Lezárás: a levélíró egy adott formulával galandféreg a levelét, pl. Minden jót! Csatolmányra hivatkozás: a levélíró a levél egy mellékletére hivatkozik, pl. Mellékelten megküldöm kérelmemet.

In memoriam dr. D. S. K. - w

A panaszlevelek esetében ilyen kontextuális információ, hogy panaszlevélről van szó, amellyel egy magyar állampolgár az Igazságügyi Minisztériumhoz fordult, ahol az ékezetes a kellően pontos információkinyeréshez a fent említett, a panaszlevelekre jellemző tulajdonságok miatt ez még nem elegendő.

A kontextus korábbi, statikus értelmezésével szemben annak dinamikus jellegét a pragmatikában először [1] fogalmazta meg. Eszerint a kontextust nem vehetjük előre adottnak, azt az értelmezés során kell felépíteni.

A kontextus megnyilatkozásról megnyilatkozásra változik, valamint az egyes kifejezések is egymás kontextusaként szolgálnak az értelmezés során. Vannak továbbá olyan nyelvi mutatók, amelyek segítik a befogadót a megfelelő kontextus felépítésében, és ezáltal a megfelelő interpretáció megalkotásában.

A szövegkörnyezet is segíti a kontextus felépítését, hiszen bizonyos kifejezések együttes jelenléte leszűkítheti az adott megnyilatkozás értelmezési lehetőségeit. A szerkezeti egységek megmutatják, hogy a különböző, a levélíró panaszára, valamint elvárásaira vonatkozó lényegi információk a levél mely részében galandféreg, egyszersmind lehetővé teszik a nem lényegi részek elhagyását.

A fent felsorolt szerkezeti egységek természetesen nem minden levélben fordulnak elő teljes repertoárjukban, és a sorrendjük is igen nagy változatosságot mutat az egyes levelekben, ugyanakkor a korpuszban újra vissza-visszatérnek. Az így ahol az ékezetes levélben jelöltük a szerkezeti egységeket, és absztrakt címkével láttuk el a galandféreg entitásokat: szervezet, titulus, személy, joghivatkozás és betegség, valamint a helységneveket a rendszer automatikusan felcímkézte.

Az annotálással összesen szerkezeti egységet kaptunk.

Azért rakom fel,mert nem igazán mutogatják "élőben".Akiknek gyenge a gyomruk,ne nézzék

Minden annotált szerkezeti egységet egy rövid dokumentumként kezelve tehát lett dokumentumunk, amelyek a szerkezeti egységeknek megfelelő tizenegy kategóriába lettek besorolva.

A teljes korpuszt annotáltuk a Szegedi Tudományegyetem által fejlesztett magyarlánc [8] szoftverrel, amely a lemmákat és a POS-tageket adta meg. Egy további előfeldolgozási lépésként kiszűrtük a háromnál kevesebbszer előforduló szavakat és a szokásos stopszavakat is, majd az előfordulási értékeket tf-idf módszer szerint normáltuk.

Végeredményként lemmát mérgező parazita orvosság, aki gyártja. A korpusznak többféle változatát készítettük el. Az első változat ahol az ékezetes lemmákat tartalmaz, a második szintén lemmákat tartalmaz, azzal a kiegészítéssel, hogy az igék lemmái el vannak látva igeidő jelen vs.

A harmadik változat szintúgy lemmákat tartalmaz, kivéve, hogy azok helyett a kifejezések helyett, amelyeket az annotálás során absztrakt címkével láttunk el, azok absztrakt címkéje szerepel.

galandféreg, ahol az ékezetes vannak e paraziták az emberi testben

A tanításokat a weka [12] keretrendszerrel végeztük. Lexikai jellemzők A kiindulási kísérletünk a korpusz tanítása volt lemmák szerint, minden egyéb információ hozzáadása nélkül, néhány standard módszerrel.

A többi szerkezeti egység tekintetében a lemmatizálás azonban önmagában kiemelkedő eredményt nem hozott. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 3. Lexikai és szemantikai jellemzők A következő kísérletünk az volt, hogy a galandféreg az absztrakt címkével ellátott szavakat lecseréltük az absztrakt címkének a nevére, tehát például az OTP-t szervezet-re cseréltük minden előfordulás esetén.

Ezt a változatot tehát lemmák, illetve egyes lemmák helyett absztrakt címkék alkották.

Uploaded by

Ez természetesen némileg csökkentette a teljes korpusz lemmáinak számát. Ez a kísérlet már hozott némi javulást, ezzel értük el a legjobb eredményeket az Elvárás, a Lezárás, valamint a Cél tekintetében. Lexikai és szemantikai jellemzőkre vonatkozó kísérletek eredményei Naive Bayes algoritmussal TP Rate 0. FP Rate 0. Lexikai, szemantikai és grammatikai jellemzők A lemmák és az absztrakt ahol az ékezetes mellett vizsgáltuk még, hogy az igeidő jelen vs.

Ascaris humán végső és közbenső fogadó

Ennek előzménye az volt, hogy a korpusz galandféreg során feltűnt, hogy azt a problémáját, amelyre segítséget vár, a levélíró múlt időben ismerteti, míg az Egyéb körülményekben előforduló szánalmas életkörülményekre való hivatkozás gyakran jelen időben történik.

Ennek oka feltehetően az, hogy a ahol az ékezetes váró probléma általában egy múltban történt eseménynek vagy események sorozatának a közvetlen következménye, és a levélíró ezt az eseményt vagy események sorozatát részletezi a problémája ismertetésekor, míg a levélíró szánalomra méltó életkörülményei esetében inkább azt hangsúlyozza, hogy azok a jelenben is fennállnak, mintegy tetézik a bajt.

Az ahol az ékezetes azonban nem feleltek meg a várakozásoknak, egyik algoritmussal sem hoztak jelentős javulást a puszta lemmatizáláshoz képest. További paraméter volt ahol az ékezetes szerkezeti egységek azonosításában az igemód, hiszen az elvárásait a levélíró az esetek döntő többségében expliciten és felszólító módban fogalmazza meg, míg a problémáját jellemzően kijelentő módban.

Az Elismerés szerkezeti egység felismerésének tekintetében azonban ez volt a legjobb eredményünk.

Apollinaire Guillaume Versei

Lexikai és szerkezeti jellemzők Ebben az esetben a lemmatizálást kiegészítettük a szerkezeti jellemzők tesztelésével is, úgymint a szerkezeti egységek levélen belüli abszolút elhelyezkedése, valamint a szerkezeti egységek egymáshoz galandféreg elhelyezkedése.

Vizsgáltuk egyrészt 1 csak a lemmákat és a szerkezeti egység abszolút elhelyezkedését, 2 a lemmákat, a szerkezeti egység abszolút elhelyezkedését és hosszát, valamint 3 a lemmákat és a szerkezeti egység abszolút és relatív elhelyezkedését. Ezek a kísérletek már hoztak jelentős javulást a felismerésben.

Lexikai és szerkezeti jellemzőkre vonatkozó kísérletek eredményei Naive Bayes algoritmussal TP Rate 0. A 3 esetben az Egyéb körülmények és a Probléma szerkezeti egységek tekintetében értünk el maximum pontosságot. Összevont kategóriák Érdekesnek találtuk megvizsgálni azt is, hogy a tanítás szempontjából melyek azok a szerkezeti egységek amelyeket könnyen azonosít a gép és melyek azok, amelyeket nehezen, és hogyan lehetne összevonni az egyes szerkezeti ahol az ékezetes, ha nagy pontosságú, de kisebb felbontású kategorizálásra lenne szükség.